Rychle se měnící průmysl a rostoucí nároky na efektivitu a zdokonalování výrobního procesu?

Odpovědí je komplexní systém iMPROVE iT!

          Celosvětovou průmyslovou výrobu postupně začíná měnit postupující digitalizace a automatizace výrobních a dalších firemních procesů. Jde o přirozený důsledek neustále se zrychlujícího toku informací v globální ekonomice a z toho vyplývajících požadavků na eliminaci „papíru“, nahrazení stereotypní manuální činnosti robotickou, zvyšování efektivity a dostupnost informací v reálném čase. Přizpůsobit se tomuto trendu budou muset všechny výrobní společnosti, které budou chtít udržet krok s konkurencí. Firmy se už na tyto změny připravují a do nových digitálních technologií, často označovaných jako Průmysl 4.0 nebo digitální továrna pomalu investují.

Pokud ale odhlédneme od obecné terminologie a marketingově vděčných titulků jako výše zmíněný Průmysl 4.0 – přichází na řadu otázka co je opravdu v dnešní době tím nosným bodem zdokonalování výrobní efektivity? Jaká inovace přinese opravdu dlouhodobě měřitelné výsledky a oboustrannou zpětnou vazbu mezi shop floor a výrobním managementem? Tím je bezesporu komplexní MES/MOM systém – tedy výrobní informační systém typu MES (Manufacturing Execution Systems), který vám umožní integrovat všechna výrobní data a pomůže nastavit procesy pro zlepšování produktivity práce.

Komplexní MES systém integruje všechny potřebné prvky jako vhodnou HW infrastrukturu (síťová nebo bezdrátová infrastruktura, uživatelské terminály a jednotlivé prvky pro sbírání dat – RFID čtečky, skenery čárových kódů, kamery apod.) se SW moduly (sběr dat, odvádění výroby, OEE, WMS, plánování, docházka, apod.) a v neposlední řadě s maximálním důrazem na kybernetickou bezpečnost, zákaznický audit a dlouhodobý rozvoj.

        IMPROVE iT! poskytuje komplexní přehled o výrobě v reálném čase, pomáhá realizovat bezpapírové řízení výroby a usnadňuje proces trvalého zlepšování. Získává a vyhodnocuje data z výrobních linek a zařízení (CNC, automatické stroje, manuální operace) v reálném čase a propojuje je s informacemi z dalších zdrojů (ERP, APS, WMS, BMS, BI) do jednoho nástroje pro řízení výroby. Takto lze hlídat priority výrobních zakázek, dodržování výrobního postupu, sledovat efektivitu využití strojů (OEE). Systém udržuje receptury, CNC programy, výrobní postupy atd. na jednom centrálním místě.

Zvyšujte efektivitu! Zlepšujte konkurenceschopnost!

  • On-line sběr dat ze strojů, výrobních zařízení a úseků výroby výrobní linky a technologie, CNC stroje, stroje s PLC řídicím systémem, manuální operace apod.
  • On-line řízení výroby okamžitý a aktuální přehled o všech výrobních parametrech
  • Přesné dodržování výrobních postupů elektronické výrobní, technologické postupy, karty výrobků, průvodky, správa CNC programů a jejich verzování
  • Propojení s ERP a ostatními podnikovými systémy
  • Řízení a zajištění kvality traceabilita výroby, hlídání dodržování stanovených parametrů
  • Vizualizace výroby grafické zobrazení strojů, výrobních hal, průběhů zakázek a operací
  • OEE, SPC a další klíčové ukazatele výroby
  • Analýzy a vyhodnocování detailní pohledy na výrobní data a zpracování hodnotících reportů
  • Monitoring energetické náročnosti výroby a celého facility managementu
  • Vizualizace a management skladového hospodářství

Více informací naleznete zde.

Popřípadě neváhejte kontaktovat obchodníka.