Výrobní proces PC sestav

Naše společnost AutoCont IPC a.s. se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů a zařízení.Na českém trhu působíme již od roku 1990.

Na kvalitu našich počítačů myslíme od přípravy výroby až po poslední výrobní operaci. Kvalitě je podřízen celý náš výrobní proces. Každý počítač je podroben 7 testovacím procedurám. Kontrolní a testovací procedury se stále zdokonalují a upřesňují tak, jak si to žádá široké a stále doplňované spektrum vyráběných průmyslových PC sestav.

1. test – Test kompatibility komponent

Poté, co máme se zákazníkem specifikovanou přesnou hardwarovou konfiguraci PC sestavy, přistupujeme k výběru konkrétních komponent z našeho portfolia. Jakmile máme komponenty pro danou sestavu zadány do systému, provedeme tzv. test kompatibility komponent. Tento test na základě předchozích zkušeností s různými typy pamětí, základních desek, procesorů, pevných disků, RAID řadičů a dalších komponent porovná, zda jsme u nějaké kombinace dvou nebo více těchto komponent již v minulosti nenarazili na problémy se vzájemnou kompatibilitou.

Díky tomuto testu můžeme odhalit různé problémy s kompatibilitou ještě před tím, než se dané komponenty objednají nebo vyskladní.

2. test – Test klíčových komponent

V první fázi samotné výroby průmyslové PC sestavy provádíme test klíčových komponent. Jedná se tak zejména o test zdroje (napájecího adaptéru), základní desky, procesoru a operační paměti. Tímto testem ještě před samotnou montáží komponent do šasi počítače prověříme, zda náhodou není některá z klíčových komponent nefunkční. Díky tomu dokážeme vadnou klíčovou komponentu vyměnit bez nutnosti zbytečného vymontovávání z již sestaveného počítače.

3. test – Montáž PC

Kompletace počítačů se děje přesně podle výrobní dokumentace a předepsaných pracovních postupů. Tím je zajištěna plná funkčnost i jednotný vzhled a konfigurace jednotlivých počítačů. Montáž probíhá na uzemněných stolech. Svody statické elektřiny má i podlaha a každý technik má při manipulaci se součástkami mimo skříň na ruce připevněn antistatický náramek, aby se předcházelo nechtěnému poškození citlivé elektroniky vlivem působení statické elektřiny.

Díky předepsaným pracovním postupům a řádné výrobní dokumentaci tak není možné opomenout vložení nějaké komponenty do PC sestavy nebo vložení nesprávné komponenty.

4. test – Funkční test

Po smontování se na PC sestavě provádí série funkčních testů. Kontroluje se jednak vyvedení a svázání interní kabeláže počítače, ale také celková funkčnost počítače (vč. funkčnosti LAN, USB, COM, LPT, PS/2, VGA, DVI, HDMI konektorů, Wi-Fi a případné RFID čtečky nebo dotykové obrazovky). Provádí se rovněž důkladné nastavení BIOSu počítače, pro co nejoptimálnější běh systému.

5. test – Instalace a konfigurace OS a ovladačů

Pracují-li všechny součásti PC sestavy správně, přistupuje se k finální instalaci zákazníkem vybraného operačního systému a nezbytných ovladačů. Během instalace je možné odhalit další skryté vady či nestabilitu některých komponent, které by v budoucnu mohly zapříčinit pád operačního systému a restart počítače. Také se během této fáze operační systém a přidružené aplikace konfigurují dle přání zákazníka.

6. test – Zahoření (test výkonu a stability)

Stěžejní část testů je situována do tzv. zahořovací místnosti. Zde se po nainstalování operačního systému dané počítače testují pomocí speciálního programu, který vytěžuje všechny komponenty počítače na maximum. Zahořovací procedura trvá minimálně 12 hodin, během nichž se v zahořovací peci reguluje teplota podle předepsané teplotní křivky. Ta se pohybuje v rozmezí od cca 25 °C až do 50 °C.

Díky tomu můžeme PC sestavy otestovat opravdu až na hranici jejich provozních možností a garantovat tak, že zákazník dostane stabilní a za všech okolností funkční průmyslový počítač.

7. test – Výstupní kontrola

Poslední procedurou, kterou PC sestava prochází před samotným zabalením do krabice, je výstupní kontrola. Ta má za úkol odhalit poslední případné nedostatky a chyby, které mohly vzniknout při výrobě PC. Kontroluje se znovu samotná funkčnost počítače, soulad komponent a konfigurace s požadavky zákazníka, estetika vyvázání kabeláže uvnitř počítače a v neposlední řadě také celkový vzhled počítače. Zejména zda během výrobního procesu nedošlo k poškrábání těla počítače nebo jinému mechanickému poškození. Nakonec se vyčistí displeje a další plochy od případných drobných nečistot a otisků a přelepí se ochrannými fóliemi.