Vrácení zboží a reklamace

Vrácení a reklamace zakoupeného zboží se řídí našimi Obchodními podmínkami.

Stornování objednávky

  • Odeslanou a potvrzenou objednávku je možné změnit či stornovat pouze se souhlasem Vám přiděleného obchodníka.
  • V případě stornování objednávky jsme oprávněni účtovat storno poplatek ve výši až 50% ceny zboží nebo stornované části objednávky na pokrytí účelně vynaložených nákladů na stornování objednávky.
  • V případě změny nebo stornování objednávky se obraťte na Vám přiděleného obchodníka nebo nám napište na e-mail obchod@autocont-ipc.cz. Případně nám zavolejte na tel. +420 552 301 002.

Vrácení zboží

  • Právo vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu má dle Občanského zákoníku pouze spotřebitel. Zakoupila-li zboží právnická osoba nebo OSVČ, takové právo nemá.
  • O umožnění vrácení zboží objednaného právnickou osobou nebo OSVČ rozhoduje vždy Vám přidělený obchodník.
  • V případě požadavku na vrácení zboží se obraťte na Vám přiděleného obchodníka nebo nám napište na e-mail obchod@autocont-ipc.cz. Případně nám zavolejte na tel. +420 552 301 002.

Reklamace zboží

  • Zboží, které chcete reklamovat, odešlete na adresu AutoCont IPC a.s., Reklamační oddělení, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika a informujte nás prosím e-mailem na adrese servis@autocont-ipc.cz nebo telefonicky na čísle +420 552 301 004.
  • Jakmile bude Vaše reklamace přijata, budeme Vás informovat o dalším postupu.
  • O vyřízení reklamace budete informování zpravidla do 4 týdnů od přijetí reklamace. Ve složitějších případech, kdy je nutné zboží zaslat do servisního střediska výrobce, může vyřízení reklamace trvat delší dobu.