Výrobní informační systém iMPROVE iT!

2

Systém iMPROVE iT! poskytuje komplexní přehled o výrobě v reálném čase, pomáhá realizovat bezpapírové řízení výroby a usnadňuje proces trvalého zlepšování. Získává a vyhodnocuje data z výrobních linek a zařízení (CNC, automatické stroje, manuální operace) v reálném čase a propojuje je s informacemi z dalších zdrojů (ERP, APS, WMS, BMS, BI) do jednoho nástroje pro řízení výroby. Takto lze hlídat priority výrobních zakázek, dodržování výrobního postupu, sledovat efektivitu využití strojů (OEE). Systém udržuje receptury, CNC programy, výrobní postupy atd. na jednom centrálním místě.

Zvyšujte efektivitu! Zlepšujte konkurenceschopnost!

Nasazením MOM (Manufacutring Operations Management) systému iMPROVE iT! Získáte nástroj pro podporu operativního řízení výroby a zkrátíte manažerský cyklus řízení výroby ze dní na minuty. Získáte tak větší flexibilitu a detailní přehled o jednotlivých nákladech/zdrojích.

1

Hlavní přínosy:

Zákaznický audit

Zavedením kontroly správnosti výrobních operací zajistíte přesné provádění výrobního postupu. výsledkem je prokazatelná genealogie výroby, nižší náklady na produkci a vyšší kvalita vyráběného produktu. Nasazení systému iMPROVE iT! je pozitivně hodnoceno při zákaznickém auditu. Společně se zlepšením výtěžnosti lze dosáhnout návratnost investice do iMPROVE iT! systému během jednoho roku.

Neinvazivní nasazení

Implementace systému iMPROVE iT! probíhá bez ovlivnění výroby. Komunikace s výrobním procesem realizujeme na míru podle možností stroje (PLC, CNC, TCP/IP, signály, ruční vstupy, atd.).

Informace z různých zdrojů na jednom místě

Propojením existujících informačních systémů získáte komplexní přehled a souhrnné vyhodnocení kritických ukazatelů výroby. (ERP, plánovací systémy, docházka atd.).

 • On-line sběr dat ze strojů, výrobních zařízení a úseků výroby
  výrobní linky a technologie, CNC stroje, stroje s PLC řídícím systémem, manuální operace apod.
 • On-line řízení výroby
  okamžitý a aktuální přehled o všech výrobních parametrech
 • Přesné dodržování výrobních postupů
  elektronické výrobní, technologické postupy, karty výrobků, průvodky, správa CNC programů a jejich verzování
 • Propojení s ERP a ostatními podnikovými systémy
 • Řízení a zajištění kvality
  traceabilita výroby, hlídání dodržování stanovených parametrů
 • Vizualizace výroby
  grafické zobrazení strojů, výrobních hal, průběhů zakázek a operací
 • OEE, SPC a další klíčové ukazatele výroby
 • Analýzy a vyhodnocování
  detailní pohledy na výrobní data a zpracování hodnotících reportů

Pro koho je systém určen?

 • Průmysl chemický, potravinářský, farmaceutický, elektrotechnický, plastikářský
 • Strojírenství, sériová výroba a automotive
 • Utility – zejména oblast monitoringu výroby

Celý systém je konfigurován tak, že každou z jeho oblastí lze využívat samostatně. Jakékoliv změny v rámci výrobního procesu jsou snadno a rychle uživatelsky konfigurovatelné. Náhled na výrobní proces lze využívat na všech dnes dostupných mobilních zařízeních.

Moduly systému iMPROVE iT!

VÝROBA
Systém kontroluje správnost výrobního postupu. U strojů, kde je to možné, jsou do řídicího systému zaslány receptury nebo CNC programy k zakázce. Díky přesnému záznamu jednotlivých výrobních operací získáváte informace o historii (genealogii) zakázek včetně parametrů, při kterých byla operace provedena.

ANALÝZY
Analýzy tvoří důležitý základ procesu trvalého zlepšování výroby. Systém vám poskytuje přístup k důležitým informacím o výrobě on-line, což vám umožní provádět potřebné analýzy a navrhovat řešení problematických jevů. Reporty pro analýzy realizujeme tak, aby odpovídaly zavedeným standardům uživatele.

SPC
Vyhodnocování klíčových parametrů vyráběného produktu a jejich porovnání s definovanými mezemi (UCL, LCL). Zobrazte pracovníkům SPC graf v reálném čase, čímž jim umožníte reagovat na negativní trend okamžitě. Ovlivníte tak stabilitu výrobního procesu a zamezíte potenciální výrobě zmetků v důsledku tohoto trendu.

MOTIVAČNÍ PANEL
Poskytněte důležité informace svým pracovníků on-line. Zobrazení využití strojů, aktuálního stavu výroby oproti plánu, náklady na prostoje a porovnání proti předchozí směně poskytuje pracovní směně okamžitou představu o stavu výroby a motivuje pracovníky ke zvyšování produktivity.

KVALITA, EFEKTIVITA, OEE
Důležité ukazatele kvality sledujte v reálném čase. Ganttův graf zobrazený z perspektivy výrobního příkazu, pracoviště nebo operátora vám dá realistický pohled o využití zdrojů ve výrobě. Informace o celkovém využití zdrojů vám bude také sloužit jako důležitý ukazatel při navrhování investic.

DOCHÁZKA
Sběr dat o aktivitách operátorů v rámci výroby poskytuje informace o využití pracovního času a podklady pro hodnocení pracovníků. Jsou řešeny role pracovníků v procesu výroby (mistr, údržba, operátor) a jejich přístupová práva. Informace o docházce jsou předávány do mzdového modulu ERP systému.

SKLAD
Příjem materiálu, evidence o pohybu zboží, vstupní kontrola, výdej ze skladu, evidence materiálu spotřebovaného ve výrobě, kontrola správného zabalení finálního výrobku do expedičních balíků a jejich evidence na paletě, průvodce skladníka při vyskladňování finálních výrobků na expedici.

INTEGRACE
Propojení s ERP systémem a dalšími informačními systémy umožňuje realizaci bezpapírového obousměrného toku informací mezi korporátní a výrobní části podniku. Šetříte tak čas pracovníků a předcházíte chybám, které vznikají při přepisování informací.

CNC
On-line přehled o stavu a využití CNC strojů. Centrální uložiště a správa CNC programů (DNC). Připojení k CNC Heidenhain, Moriseiki, Mazak a další. Jednoduché grafické rozhraní pro PC, notebook, tablet, smartPhone. Možnost připojení strojů s PLC systémy. Připojení manuálních pracovišť. Elektronický záznam o průběhu zpracování zakázky. Sledování a vyhodnocování prostojů.

RECEPTURY
Pro konkrétní výrobní zakázku a specifickou výrobní operaci je do řídicího systému stroje/linky automatickým zaslána správná verze výrobní receptury. V současnosti, kdy je požadavek na velkou variabilitu výrobních zakázek stále větší téma, se tak otevírá cesta ke zvýšení flexibility výroby. Je zajištěna technologická kázeň, zabrání se nechtěnému poškození vyráběného produktu a zjednoduší se obsluha stroje včetně zaškolení.

TRACKING
Schopnost prokazatelně dokladovat průběh výrobního procesu včetně parametrů jednotlivých výrobních operací, provádění kontrolních testů včetně jejich výsledků, sledování šarží materiálů, výrobních časů a přiřazení zodpovědnosti konkrétní obsluze se stává životní nutností nejen manažera kvality. V životě firem je dnes význam zákaznických a odborných auditů jedno z hlavních témat. Výrobní genealogie vytvářená pomocí IMPROVE iT! je základním stavebním kamenem úspěšného prokázání kvality řízení výroby.

Zaujal vás některý z modulů tohoto výrobního informačního systému?