Monitoring strojů

monitoring-stroju

Systém MS – Monitoring Strojů vám umožňuje v reálném čase sledovat stavy strojů a výrobních linek. Vidíte tak různé provozní stavy strojů, výrobní a nevýrobní časy, příčiny prostojů, cyklové časy a délky časů seřízení. Rovněž lze data analyzovat a exportovat historická data pro další analýzy. Pomocí tohoto systému lze také sledovat docházku zaměstnanců a jejich přítomnost na pracovišti (u stroje).

MS Systém monitoringu strojů

Systém MS je složen ze dvou základních částí. Z online aplikace, která umožňuje uživateli sledovat stav strojů, robotů a výrobních linek. A z části čidel, která sledují parametry robotů, výrobních linek nebo jiných zařízení.

V online aplikaci můžete provádět různé statistiky a výpisy. Pohodlně zjistíte jaký je výkon jednotlivých strojů, četnost kontrol, oprav, kdo stroj obsluhuje a mnoho dalších užitečných informací. Sledované veličiny, parametry a další vlastnosti nastavíme přesně dle vašich představ a potřeb.

Hardwarová část systému sestává ze serveru, komunikační infrastruktury a samotných prvků pro sledování činnosti stroje.

monitoring-stroju

Výhody:

 • Zvýšení kvality a optimalizace výroby
 • Identifikace rezerv ve vytíženosti strojů, jejich obsluhy a pracovníků údržby
 • Zvýšení produktivity
 • Snížení nákladů na výrobní proces

 

Vlastnosti:

 • Systém analyzuje data a vytváří automaticky grafické výstupy.
 • Dokáže sledovat časy výrobních cyklů a délky časů seřízení stroje.
 • Sledovat teploty a vývoj teplot stroje.
 • Sledovat příčiny prostojů.
 • Umožňuje exportovat historická data pro další analýzy.
 • Součástí systému je také možnost sledování docházky zaměstnanců a jejich přítomnost na pracovišti.

Používání systému:

 • Monitorovací systém používají pracovníci, kteří se strojem pracují a pracovníci na vedoucích pozicích, kteří používají data k rozhodování.
 • Přihlášení do systému – každý kdo se strojem pracuje, vlastní identifikační čip, na kterém jsou nahrány informace o daném pracovníkovi – jméno, příjmení, osobní číslo, role. Přiložením čipu k alfanumerické klávesnici terminálu je pracovník přihlášen do systému a k příslušnému stroji, poté může s terminálem pracovat.
 • Role pracovníků – v systému jsou nadefinovány role pracovníků, např.: obsluha, seřizovač, technolog, údržbář, uživatel a správce.
ms-terminal
ms-terminal-img

Zaujal vás tento systém monitoringu strojů?