Lokalizační systémy

Potřebujete znát přesnou polohu vašich výrobků nebo zaměstnanců v uzavřených nebo otevřených prostorech? Dokážeme sledovat pohyb osob, materiálu nebo zboží v areálech, halách, na výrobních linkách, skladech nebo v dolech. Lokalizační systémy nahrazují chybějící vlastnosti systému GPS.

WAS Worker Active-RFID Safety

Systém určený pro detekci a varování osob v oblastech, ve kterých by mohlo dojít k ohrožení jejich života nebo zdraví. Pomáhá zvýšit bezpečnost pracovníků v nebezpečných provozech, například na stavbách.

 • V okolí stroje, vozidla nebo jiné technologie vytváří dvě úrovně bezpečnostních zón.
 • Na překročení hranice zóny a vstup do nebezpečné oblasti upozorňuje pracovníka i obsluhu stroje zvukovým, světelným a vibračním signálem.
 • Standardní reakční doba systému je  1 sekunda při počtu 10 strojů a 20 pracovníků v jedné oblasti.
 • Přesnost měření vzdálenosti je méně než 1 metr.

Palubní jednotka:

 • Jednotka určená k montáži do stroje nebo na jinou technologii.
 • Napájena z palubní sítě stroje.
 • Detekuje okolní zařízení systému WAS (personální i palubní jednotky), měří jejich vzdálenost a signalizuje vstup do nebezpečné oblasti.
 • Dva samostatné rádiové přijímače pro co nejlepší pokrytí okolí stroje.
 • Zvuková a světelná signalizace.
 • Detekce pracovníka v kabině stroje.
 • Možnost vypnout alarm pro vybrané pracovníky.
 • Detekce nastartování a vypnutí stroje.
 • GNSS pro určení polohy.
 • GSM pro vzdálenou správu.
 • Umožňuje dočasnou instalaci bez invazivních zásahů do technologie.
was-min

Personální jednotka:

 • Osobní tag pracovníka určený k nošení na helmě nebo na rameni.
 • Prostřednictvím rádiových signálů jej detekuje palubní jednotka, měří jeho vzdálenost a upozorňuje na vstup do nebezpečné oblasti.
 • Zvuková a vibrační signalizace.
 • Napájení z Li-Pol akumulátoru, nabíjení přes Micro-USB konektor.
 • Výdrž 5 dnů v běžném provozu na jedno nabití.
 • Odolné vůči povětrnostním podmínkám a působení vody.
 • Může být vybavena přijímačem GNSS a rádiovým modulem s dlouhým dosahem.
personalni-jednotka

Aplikace pro dispečink:

 • Vzdálený dohled nad systémem.
 • Zobrazení poloh palubních jednotek.
 • Zobrazení okolních personálních jednotek.
 • Zobrazení stavu komponent systému.
 • Vzdálená správa systému.

Další možnosti systému:

 • Evidence pracovníků na pracovišti.
 • Man-Down – odeslání žádosti o pomoc v případě detekce pádu a stavu bez pohybu.
 • SOS-Button – odeslání žádosti o pomoc po stisku tlačítka.
 • Kontakt s pracovníky na odloučených pracovištích.
 • Předcházení kolizím strojů s pevnými překážkami nebo strojů a vozidel mezi sebou.
 • Sledování provozních stavů strojů a vozidel.

CIS-ISI – Sledování osob, zboží a materiálu

Díky systému CIS-ISI lze splnit i velmi specifické požadavky. Například systém sledování různých produktů nebo zařízení pro výrobu, bezpečnostní složky, těžařské firmy i nákupní centra. Díky této technologii dokážete sledovat osoby, výrobky, kontejnery, vlaky, výbušniny, a to i v podzemí.

Dokážete tak velmi přesně identifikovat pozici zájmového objektu jak ve vnitřních prostorách tak ve vnějším prostředí a to dokonce ve 3D.

Velmi jednoduše na mapě vidíte, kde se objekt vašeho zájmu nachází. Se systémem CIS-ISI můžete provádět zpětnou hloubkovou analýzu dat.

Co je možné nabídnout:

 • Jednoduchá instalace a zprovoznění systému.
 • Přesnost +/- 1 m.
 • Okamžitě znáte přesnou polohu, ale i výšku umístění Vašeho produktu ve 3D.
 • Řešení pomocí technologie RFID (Radio Frequency Identification) – radiofrekvenční systém identifikace.
 • Různé druhy TAGů.
 • Výstup v grafické podobě pomocí webové i mobilní aplikace.
 • Možnost využití mobilního zařízení – PDA kdekoliv ve výrobní hale.
 • Vlastní technická podpora systému.

ISI – Sledování horníků v dolech

Hornická profese je velmi náročná, proto je potřeba chránit zdraví a život pracovníků v dolech a dalších nebezpečných provozech.

Každý pracovník má na opasku nebo přilbě připevněn speciální TAG, který je trvale připojen do bezdrátově sítě. Pracovník si dokáže pomocí nouzového tlačítka přivolat pomoc. Je-li pracovník 3 minuty nečinný pak systém vyhlásí na daného pracovníka (TAG) poplach. Díky tomu lze téměř vždy zachránit danému člověku život…

Na mapě vidíte v reálném čase, kde se který pracovník (TAG) nachází i s mnoha dalšími parametry.

Popis funkce systému:

 • Systém je založen na technologii RFID 868 MHz.
 • Principem je měření a porovnávání síly rádiového signálu (RSSI).
 • Dvě RFID čtecí zařízení vytvářejí bránu (gateway), která definuje hranice sledované oblasti a rozlišuje směr pohybu identifikačních tagů.
 • Na základě detekce jednotlivých signálů identifikačních tagů, které mají pracovníci na opasku, je určena zóna, kde se identifikační tag nachází.

Co je možné nabídnout:

 • Jednoduchá instalace a zprovoznění systému.
 • Splňuje normu ATEX.
 • Plně nezávislý na jiných bezdrátových technologiích (využíváme technologie RFID).
 • Výstup v grafické podobě pomocí webové i mobilní aplikace včetně interaktivní mapy.
 • Přesnost +/- 10 m.
 • Sledování teplot.
 • Sledování výbušného prostředí.
 • Automatický alarm při podezření na úraz pracovníka.
 • Hromadný zvukový alarm pro vyhlášení stavu nouze k opuštění nebezpečného prostředí pro všechny pracovníky (TAGy).
 • Manuální alarm v případě hrozícího nebezpečí.

MediLoc – Lokalizace osob a vybavení ve zdravotnických zařízeních

Základní vlastnosti systému

 • Funguje tam, kde není k dispozici GPS signál (uvnitř budov, garáže, ve skladech, atd.).
 • Slouží k lokalizaci osob nebo materiálu/vybavení, vybavených aktivním lokátorem.
 • Je určen pro spolupráci s nemocničním informačním systémem (NIS).
 • Neuchovává žádná osobní data.
 • Poskytuje grafické rozhraní, se zobrazením mapy budovy a pozicí lokalizovaných osob nebo materiálu/vybavení.
 • Nenarušuje komerčními systémy bezdrátové komunikace (Wi-Fi, Bluetooth).
 • Lze jednoduše rozšiřovat pro pokrytí specifických požadavků zákazníka.

Nasazení systému v praxi:

 • Pacient nebo návštěva si naskenuje ve výdejním kiosku u hlavního vchodu do budovy svoji kartu pojištěnce.
 • Výdejní kiosek odešle údaje o pacientovi do nemocničního informačního systému (NIS) spolu s číslem přiděleného osobního lokátoru.
 • Výdejní kiosek vydá přidělený osobní lokátor.
 • Od této chvíle systém lokalizuje polohu osobního lokátoru (pod jeho číslem) v budově.
 • Při odchodu z budovy odevzdá pacient osobní lokátor do sběrného zařízení.

Princip lokalizace:

 • Podél monitorovaných prostor jsou rozmístěny RFID čtečky.
 • Osoby jsou vybaveny osobním lokátorem (ARFID Tag).
 • Sledovaný materiál/vybavení je osazeno obdobnou formou lokátoru (ARFID Tag).
 • Takto vybavené osoby nebo materiál/vybavení jsou systémem lokalizovány a jejich poloha je zobrazena na mapě/plánu budovy.

Příklady použití:

▶ Pacient se v daném čase nedostavil do ordinace.
• Lékař se dotáže do NISu a MediLocu, zda je pacient v budově, popř. si zobrazí jeho polohu.

▶ Pacientovi se při přesunu mezi ordinacemi udělá nevolno.
• Pacient stiskne panikové tlačítko na osobním lokátoru.
• Systém okamžitě zjistí jeho polohu a tuto informaci odešle ve formě alarmu do NISu.
• Na sesterně se zobrazí alarm s polohou pacienta v mapě budovy.

▶ Zpětně byla zjištěna nebezpečná nákaza u pacienta.
• Dotazem do systému MediLoc se zpětně dohledá kde a kdy se pacient pohyboval.
• Systém pomůže s vyhodnocením, s kým se mohl pacient dostat do kontaktu.

▶ Z nemocnice je odvezen sledovaný materiál/vybavení (kolečkové křeslo, skládací lůžko).
• Systém dohledá poslední lokalizovanou polohu, čas a čísla osobních lokátorů v nejbližším okolí.
• Personál nemocnice může v NISu identifikovat osoby, které s vybavením naposledy manipulovaly.

▶ Starší pacient při přesunu mezi ordinacemi ztratí orientaci.
• Pacient přistoupí k nejbližšímu informačnímu kiosku (dotykové LCD na zdi) a stiskne tlačítko „Navigovat“.
• Systém se zeptá NISu, kam byl pacient odeslán a na základě jeho současné polohy vykreslí v plánu budovy cestu do ordinace.

Zaujal vás některý z uvedených lokalizačních systémů?