Lokalizace zboží, materiálu a osob v reálném čase

Real Time Location System, dále jen RTLS je princip automatické identifikace a sledování objektů v reálném čase. Jedná se o bezdrátovou technologii, v našem případě pracující v UWB pásmu (3-7 GHz).

  • RTLS (Real Time Location System) – Systém sledování v reálném čase

Toto řešení se zakládá na použití několika klíčových prvků. Tím hlavním je tzv. kotva, tedy anténa vysílající a přijímající v UWB pásmu, dále tzv. tag, zařízení malé velikosti, které obsahuje rovněž vysílač/přijímač a nakonec RTLS server, na kterém běží řídící SW. Vhodně nakonfigurovaný systém (počet kotev a tagů) je pak velmi silným nástrojem, který dodává přesnou lokalizaci tagu spřaženým systémům v logistice, výrobě, lidských zdrojích, bezpečnosti apod.

RTLS platforma

AutoCont IPC úzce spolupracuje s českým inovativním výrobcem RTLS platformy, brněnskou společností SEWIO. Tato firma i přes svou relativně krátkou existenci velmi rychle zaujala místo české jedničky v oblastí bezdrátového sledování a tím její cíle zdaleka nekončí. SEWIO vyrábí a neustále inovuje svou technologií, která se zakládá z bezdrátových senzorů (tagů), vysílačů (kotev) a širokopásmových antén.
Tuto technologii pak integrátoři, jakým je i naše společnost, využívají k vybudování komplexního systému pro sledování. Ten kombinuje jak HW tak zákaznický lokalizační software a umožňuje pak žádaný výsledek, kterým může být např. traceabilita, sledování osob, logistický pohyb zboží atd. Tato cenná data pak umíme poskytnout v reálném čase dalším systémům (MES, ERP, IS) a naplňovat tak ideu bezpapírové, digitalizované a chytré továrny.

Sledování (tracking)

Pořídili jste 40 nových vysokozdvižných vozíků a máte zájem vědět, jak efektivně je využíváte? Máte zájem zajistit vyšší bezpečnost provozu na pracovišti a poskytnou klíčovým lidem informace o pohybu v reálném čase? S technologií RTLS stačí pouze sledovat dostupné statistky, generovat grafy apod. Vhodně zvolená platforma jako tablet, notebook, smartphone apod. umožní neustálý přístup k informacím o poloze. Na základě těchto dat pak můžete velmi rychle reagovat, sledovat náklady a dělat rychlá ekonomická rozhodnutí.

Kontrola přístupu a oprávnění

RTLS vám umí pomoci vytvořením „zón“, díky kterým můžete sledovat jednotlivé vybavení, stroje, zaměstnance, apod. Tyto zóny jsou vytvářeny softwarově a díky tomu je možné je velmi rychle a efektivně měnit a přizpůsobovat. Vytvářením jednotlivých zón lze velmi dobře predikovat a plánovat pohyb VZV, palet a pracovních skupin – lze tak předcházet kolizím a ohrožení zaměstnanců.

Kontrola rychlosti

Bezpečnost by měla být vždy jednou z nejvyšších priorit. Za pomocí RTLS platformy umíme vyvinout funkci kontroly rychlosti pohybu a tím podpořit bezpečnost pracoviště. Program vyhodnotí data z čidel a např. zjistí, že VZV se pohybuje v kontrolované zóně rychleji, než má povoleno. Systém následně umí automaticky upravit rychlost pohybu na požadovanou hodnotu.

Navigace

Rozlehlá pracoviště a výrobní haly často narážejí na problém, jak navigovat zaměstnance např. k jeho pracovnímu místu, které může být každý den jiné, nebo jak vyhledat zaměstnancem konkrétní věc (označenou tagem), jejíž poloha se často mění. Za použití vhodného vybavení, jakým může být například obyčejný tablet, pak umíme pomocí našeho navigačního softwaru dovést zaměstnance na správné místo. Systém může být plně automatický a kooperovat např. s přidělováním pracovních míst, frontou práce, logistikou, kvalitou, controllingem, apod. Výsledkem je velmi zajímavá úspora času jednotlivých pracovníků a tím výrazně vyšší efektivita výroby.