31.1″ EIZO RadiForce RX850

8Mpx diagnostický barevný mamografický monitor

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste.

Číslo zboží: X71175210 Produktové číslo: RX850 Kategorie: Výrobce: EIZO
Poptat produkt
RadiForce RX850 – 8megapixelový diagnostický monitor (barevný)
Vlastnosti:
  • LCD modul s rozlišením 8 megapixelů a podsvícením LED pro spolehlivě vysoký a trvale stabilní jas
  • Barevná paleta s 68 miliardami odstínů pro přesnou reprodukci barev s hloubkou až 10 bitů
  • Automatická regulace rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Hybridní gama, plně automatický výběr křivek hodnot odstínů pro snímky vyžadující rozdílné jasové charakteristiky
  • Vestavěný snímač pro samočinnou a přesnou kalibraci
  • Světelný snímač pro měření okolního světla ve vyšetřovně
  • Snímač přítomnosti pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
  • Funkce Picture-by-Picture umožňuje současné zobrazování dvou zdrojů signálu

Vynikající kvalita obrazu zpřístupňuje i nejmenší detaily

Díky vysokému rozlišení 8 megapixelů (barva), vysokému kontrastnímu poměru 1450:1 a stabilnímu jasu až 850 cd/m2 nabízí monitor vynikající kvalitu obrazu. I nejjemnější detaily se zobrazují velmi zřetelně bez ohledu na polohu, z níž monitor sledujete. To je velmi užitečné zejména v situacích, kdy se na monitor dívá více lékařů zároveň.

Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce GX, RX a MX/MS.

Další informace o třídách použití RadiCS

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS LE (součástí dodávky)

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)

Další informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro (dodávanému samostatně)

Miliarda barevných odstínů díky 12bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 12bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení k dispozici až 10 bitů. Výsledkem je barevné rozlišení dosahující až 1 miliardy tónů. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikovat.

Bez 12bitové tabulky LUT

S 12bitovou tabulkou LUT

Rovnoměrný jas a jednotné podání barev

Monitor vyniká jednotným podáním barev a rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Šedé a barevné odstíny radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Bez DUE

S DUE

Konstantní kvalita obrazu díky vestavěnému přednímu snímači

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje přední snímač (IFS) zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

Bez IFS

S IFS

Spolehlivá kvalita obrazu díky splnění požadavků DIN

Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou vhodné ke zřizování systémů zobrazování obrazových dat v souladu s normou DIN 6868-157 dle třídy použití RadiCS I až VIII. Křivka DICOM® GSDF je přesně nastavena již z výroby. To znamená konzistentní stupně šedé, což je nutný požadavek lékařské diagnostiky.

Dvojobrazovkové řešení na jediném monitoru

Díky funkci Picture-by-Picture můžete na jediném monitoru souběžně zobrazovat obrazy ze dvou samostatných zdrojů. Široký obraz bez rušivých okrajů umožňuje jednoduché a flexibilní používání.

Bohatý kontrast až do detailu

Díky vysokému kontrastnímu poměru se detaily obrazu zobrazují velmi věrně. Odstíny šedé a černé jsou výrazně diferencované. Máte tak k dispozici extrémně ostrou reprodukci obrazů v šedé škále. Identifikujete i nejjemnější struktury.

Přesné vyšetřování prostřednictvím monochromatických a barevných snímků

Monochromatické mamografické snímky, jakož i barevné snímky MRT a ultrazvuku patří k běžným diagnostickým prostředkům vyšetření prsu. K zobrazování různých snímků jsou zpravidla zapotřebí různé monitory. Jako barevný monitor s certifikací FDA-510(k) pro mamografii a obecnou rentgenovou diagnostiku zobrazuje osmimegapixelový monitor EIZO RadiForce RX850 snímky v různých režimech. S nejvyšší přesností pro přesnou diagnostiku.

Místo tří zobrazovacích zařízení zobrazuje monitor RX850(-AR) všechny snímky na jediné obrazovce.

Optimalizované pracovní postupy

Vícerežimový monitor RX850 zobrazuje 8 megapixelů (barva) megapixelů obrazových dat – bez rušivých rámečků, kterým se nelze vyhnout u vícemonitorových sestav. Toto vícerežimové řešení nabízí dostatečnou plochu k souběžnému zobrazování všech aplikací lékařských zobrazovacích metod, a vylepšuje tak pracovní postupy radiologie a zvyšuje efektivitu práce.

Vyšetření střeva

Vyšetření srdce

Prodloužená životnost díky automatickému vypínání

Monitor disponuje automatickým vypínáním podsvícení (Backlight Saver). Zajišťuje prodloužení životnosti. Podobné zařízení vypíná podsvícení LED nepoužívaného monitoru.

Prvek Backlight Saver je součástí Softwarového programu RadiCS.

Snímač přítomnosti: Úspora elektřiny v době nepřítomnosti

Díky snímači přítomnosti ušetříte elektřinu a životní prostředí. Snímač zjišťuje přítomnost osoby před obrazovkou. Jakmile osoba pracoviště opustí, obrazovka se vypne. Když se pracovník vrátí na pracoviště, monitor se znovu zapne – zcela automaticky bez pohybu myší či použití klávesnice. Vždy je připraven bez čekání.

FlexStand: ergonomický stojan

Stojan umožňuje otáčení, naklápění a také nastavení monitoru do formátu na výšku a na šířku. Plynulé nastavení výšky začíná už od stolní desky. Tím je zaručena optimální ergonomie nezávisle na tom, zda člověk sedí, nebo stojí. I přes svoji maximální pohyblivost je stojan FlexStand vždy plně stabilní.

Jeden monitor, více rozhraní

Jednodušší už to nebude: Většina koncových zařízení, tj. například stolní a přenosné počítače nebo kamery, lze připojit přímo k monitoru. Monitor je totiž vybaven různými rozhraními. To vám usnadňuje každodenní práci.

Video

USB

Porovnávání obrazů bez rušivých rámečků

Monitor disponuje vstupy DVI-D a Display Port. Zároveň mohou být připojeny dvě grafické karty nebo dva počítače. Obrazy lze na obrazovce zobrazovat zároveň vedle sebe funkcí Picture-by-Picture. Lze tak současně zobrazovat a porovnávat obrazy dvou zdrojů obrazového signálu. Neruší vás při tom rámeček monitoru.

Snímač okolního světla podporuje kontrolu stálosti

Snímač zabudovaný v monitoru měří okolní světlo a lze jej používat ke kontrole stálosti. Prostřednictvím snímače a doplňkového softwaru RadiCS lze měřit převažující intenzitu osvětlení.

Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

Moderní podsvícení LED

Monitor je vybaven moderním podsvícením LED. To vykazuje řadu předností ve srovnáním s běžnými zářivkami CCFL: Trvale vysoký jas, nízká spotřeba a výrazně delší životnost. Svítivé diody navíc neobsahují rtuť, takže jejich likvidace je šetrnější k životnímu prostředí.

Spolehlivý jas

Značka EIZO je přesvědčena o kvalitě svých výrobků. Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

Komfortní osvětlení od firmy EIZO

EIZO RadiLight je nové komfortní osvětlení pro radiology pracující ve vyšetřovnách s nižší intenzitou osvětlení. Tlumené osvětlení na zadní straně obrazovky omezuje nadměrné zatížení očí, k němuž dochází při neustálém střídání pohledu na jasnou obrazovku a předměty ve slabě osvětleném okolí.

Více informací

Výrobce

EIZO

Natočení obrazovky (pivot)

Ne

Datasheet

Stáhnout datasheet:
Zpět nahoru