Nastavení
cookies

30″ EIZO RadiForce RX660

6Mpx diagnostický barevný monitor

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste.

Porovnat
Číslo zboží: X71175110 Produktové číslo: RX660Kategorie: Výrobce: EIZO
Poptat produkt
RadiForce RX660 – šestimegapixelový diagnostický monitor (barevný)
Vlastnosti:
  • Barevná obrazovka s rozlišením 6 megapixelů a spolehlivě vysokým a trvale stabilním jasem
  • Zřetelné zobrazení snímků díky potlačování neostrostí
  • Automatická regulace rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Snadné plnění kvalitativních požadavků, vestavěný kalibrační senzor
  • Snížený příkon a nízké tepelné vyzařování
  • Světelný senzor pro měření okolního osvětlení na stanovišti
  • Senzor přítomnosti obsluhy pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
  • Ergonomický design působící svěžím, čistým a vkusným dojmem
  • Kompaktní rozměry a tenký rámeček kolem obrazovky

Ideální design pro diagnostická pracoviště

Tenké černé okraje přední části panelu jsou optimální pro použití v temném prostředí. Usnadňují soustředěné pozorování obrazu, zatímco bílé boční orámování monitoru působí svěžím, čistým a vkusným dojmem.

Vynikající kvalita obrazu zpřístupňuje i nejmenší detaily

Díky vysokému rozlišení 6 megapixelů (barva), vysokému kontrastnímu poměru 1500:1 a stabilnímu jasu až 1000 cd/m2 nabízí monitor vynikající kvalitu obrazu. I nejjemnější detaily se zobrazují velmi zřetelně bez ohledu na polohu, z níž monitor sledujete. To je velmi užitečné zejména v situacích, kdy se na monitor dívá více lékařů zároveň.

Monochromatické a barevné snímky zobrazované na jediném monitoru

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem. Tímto způsobem vzniká hybridní panel využívající v každém jednotlivém pixelu optimální tónovou charakteristiku. Výsledkem je vyšší přesnost a spolehlivost než u běžných plošně pracujících rozpoznávacích metod.

Model RX560-MD zobrazuje náročné monochromatické snímky z tomografie prsu nebo mamografie stejně spolehlivě jako barevné snímky z magnetické rezonance, výpočetní tomografie, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Praktickým přínosem je výrazný nárůst efektivity, neboť snímky z různých zobrazovacích metod lze analyzovat na jediném monitoru.

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem.

Inovace pro vaši radiologickou diagnostiku: Work-and-Flow

S postupující digitalizací zobrazovacích metod se radiologové čím dál více přesouvají před obrazovky monitorů. Společnost EIZO vyvinula jedinečnou technologii Work-and-Flow přinášející nové funkce pro zjednodušení práce se snímky přesně dle požadavků radiologů. S monitorem RadiForce RX660 a přiloženým softwarem RadiCS-LE využijete funkce Work-and-Flow naplno.

Point-and-Focus: jednoduchý výběr analyzované oblasti

Funkcí Point-and-Focus můžete vybrané části obrazu rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Hide-and-Seek: rychlé vyvolání informací

Pomocí funkce Hide-and-Seek můžete okno obrazu v obraze jednoduše skrýt v době, kdy jej nepotřebujete. Až bude zapotřebí, opět jej zobrazíte posunutím kurzoru myši na okraj obrazovky. Díky tomu se obejdete bez přídavného monitoru a přesto budete nálezy, pacientské záznamy a další informace stále po ruce.

Switch-and-Go: práce bez komplikací a bez překážek

Funkce Switch-and-Go přepíná sběrnici USB přímo v monitoru. To vám umožní používat jedinou klávesnici a myš u dvou pracovních stanic současně. Můžete pracovat střídavě na obou počítačích přepínaných jednoduše přesunutím kurzoru myši z jedné obrazovky na druhou. Výsledkem je efektivnější práce a přehlednější pracoviště.

Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce GX, RX a MX/MS.

Další informace o třídách použití RadiCS

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS LE (součástí dodávky)

Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)

Další informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro (dodávanému samostatně)

Miliarda barevných odstínů díky 13bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 13bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení k dispozici až 10 bitů. Výsledkem je barevné rozlišení dosahující až 1 miliardy tónů. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikovat.

Bez 13bitové tabulky LUT

S 13bitovou tabulkou LUT

Konstantní kvalita obrazu díky vestavěnému přednímu snímači

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje přední snímač (IFS) zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

Spolehlivá kvalita obrazu díky splnění požadavků DIN

Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou vhodné ke zřizování systémů zobrazování obrazových dat v souladu s normou DIN 6868-157 dle třídy použití RadiCS I až VIII. Křivka DICOM® GSDF je přesně nastavena již z výroby. To znamená konzistentní stupně šedé, což je nutný požadavek lékařské diagnostiky.

Omezení neostrostí

Panely LCD s vysokým jasem projevují sklon k neostrému zobrazování původně ostrých snímků. EIZO proto nabízí hardwarové řešení, jež omezuje výskyt takovýchto neostrostí a které je zabudováno přímo v monitoru. Obnovuje na obrazovce detaily ukryté v obrysech a vytváří tak zobrazení s maximální čitelností.

Rovnoměrný jas a jednotné podání barev

Monitor vyniká jednotným podáním barev a rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Šedé a barevné odstíny radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Bez DUE

S DUE

Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

Spolehlivý jas

Značka EIZO je přesvědčena o kvalitě svých výrobků. Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

Snímač okolního světla podporuje kontrolu stálosti

Snímač zabudovaný v monitoru měří okolní světlo a lze jej používat ke kontrole stálosti. Prostřednictvím snímače a doplňkového softwaru RadiCS lze měřit převažující intenzitu osvětlení.

Optimalizované pracovní postupy

Vícerežimový monitor RX660 zobrazuje 6 megapixelů (barva) megapixelů obrazových dat – bez rušivých rámečků, kterým se nelze vyhnout u vícemonitorových sestav. Toto vícerežimové řešení nabízí dostatečnou plochu k souběžnému zobrazování všech aplikací lékařských zobrazovacích metod, a vylepšuje tak pracovní postupy radiologie a zvyšuje efektivitu práce.

Vyšetření střeva

Vyšetření srdce

Porovnávání obrazů bez rušivých rámečků

Díky vstupům DVI-D a Display Port můžete monitor používat jako řešení s jedním monitorem s rozlišením 6 megapixelů nebo řešení se dvěma monitory s rozlišením 3 megapixely. To znamená, že můžete na monitoru zároveň zobrazovat a porovnávat více snímků ze dvou počítačů nebo grafických karet, avšak bez rámečku, který by vás rušil při použití dvou samostatných monitorů. Oba obrazy se zobrazují vedle sebe prostřednictvím funkce Picture-by-Picture. Uspořádání obrazů můžete zvolit podle svého uvážení.

Dvojobrazovkové řešení na jediném monitoru

Díky funkci Picture-by-Picture můžete na jediném monitoru souběžně zobrazovat obrazy ze dvou samostatných zdrojů. Široký obraz bez rušivých okrajů umožňuje jednoduché a flexibilní používání.

Monitorové sestavy bez problémů

Prostřednictvím signálových vstupů a výstupů DisplayPort lze propojit více monitorů RadiForce. Tímto způsobem lze realizovat monitorové sestavy bez překážející a náročné kabeláže.

Jeden monitor, více rozhraní

Jednodušší už to nebude: Většina koncových zařízení, tj. například stolní a přenosné počítače nebo kamery, lze připojit přímo k monitoru. Monitor je totiž vybaven různými rozhraními. To vám usnadňuje každodenní práci.

Video

USB

Snímač přítomnosti: Úspora elektřiny v době nepřítomnosti

Díky snímači přítomnosti ušetříte elektřinu a životní prostředí. Snímač zjišťuje přítomnost osoby před obrazovkou. Jakmile osoba pracoviště opustí, obrazovka se vypne. Když se pracovník vrátí na pracoviště, monitor se znovu zapne – zcela automaticky bez pohybu myší či použití klávesnice. Vždy je připraven bez čekání.

Prodloužená životnost díky automatickému vypínání

Monitor disponuje automatickým vypínáním podsvícení (Backlight Saver). Zajišťuje prodloužení životnosti. Podobné zařízení vypíná podsvícení LED nepoužívaného monitoru.

Prvek Backlight Saver je součástí Softwarového programu RadiCS.

Pro přesnou diagnostiku: Grafická karta EIZO MED-XN71

Grafická karta EIZO MED-XN71 zajišťuje optimální podporu vlastností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX660. Umožňuje přesnou diagnostiku a umožňuje připojení více monitorů zároveň. Pro veškeré grafické karty EIZO nabízí společnost EIZO technickou podporu a záruční servis. Z tohoto důvodu vám doporučujeme použití grafických karet EIZO.

Zobrazit specifikaci MED-XN71

Komfortní osvětlení od firmy EIZO

EIZO RadiLight je nové komfortní osvětlení pro radiology pracující ve vyšetřovnách s nižší intenzitou osvětlení. Tlumené osvětlení na zadní straně obrazovky omezuje nadměrné zatížení očí, k němuž dochází při neustálém střídání pohledu na jasnou obrazovku a předměty ve slabě osvětleném okolí.

Více informací

mx215-870

Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie monitorů, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Výrobce

EIZO

Natočení obrazovky (pivot)

Ano

Datasheet

Stáhnout datasheet:
Zpět nahoru