Nastavení
cookies

21.3″ EIZO RadiForce GX560-MD

5Mpx duální diagnostický monochromatický monitor

Pro zobrazení cen se prosím přihlaste.

Porovnat
Číslo zboží: X71145225 Produktové číslo: GX560-MDKategorie: Výrobce: EIZO
Poptat produkt
RadiForce GX560-MD – 5megapixelový dvojitý zobrazovací monitor (odstíny šedi)
Vlastnosti:
  • Dvě obrazovky LCD s rozlišením 5 megapixelů se spolehlivě vysokým a trvale stabilním jasem pro zřetelné zobrazování mamografických snímků
  • Zřetelné zobrazení mikroskopických struktur díky vysokému kontrastu a potlačování neostrostí
  • Homogenní zobrazení na celé ploše zajištěné automatickou regulací rozložení jasu (Digital Uniformity Equalizer)
  • Připraven na kalibraci, kontrolu poklesu a stálosti jasu dle normy DIN 6868-157 a QS-RL
  • Snadné plnění kvalitativních požadavků, vestavěný kalibrační senzor
  • Nízký příkon a nízké tepelné vyzařování
  • Světelný senzor pro měření okolního osvětlení na pracovišti
  • Senzor přítomnosti obsluhy pro okamžité zapnutí při návratu před obrazovku
  • Kompaktní sestava dvou obrazovek díky společnému stojanu, tenkým rámečkům a ergonomickému designu

Nová úroveň diagnostiky nezatížené rušivými vlivy

Při šířce rámečku jen 7,5 mm – celosvětově nejmenší mezi pětimegapixelovými monitory – činí vzdálenost mezi zobrazovacími plochami obou monitorů pouhých 15 mm. Rámeček panelu vystupuje navíc jen o 2,5 mm nad úroveň obrazovky a je s ní tudíž téměř zarovnaný. Uživatel se tak může nerušeně dívat střídavě na jednu a na druhou obrazovku.

Prostorově nenáročné uspořádání

Sestava RX560-MD je mimořádně prostorově úsporná. V porovnání s běžnou sestavou samostatných monitorů o stejném rozlišení postavených vedle sebe ušetří 67 mm na šířku, 36 mm na výšku a 20,5 mm do hloubky. Celkově toto zmenšení uspoří 22 % potřebného prostoru. Uvolněné místo je vítaným příspěvkem k příjemnějšímu pracovnímu prostředí.

Jednoduše nastavitelný

Výšku, sklon a natočení monitorů na dvojitém stojanu můžete pohodlně měnit, aniž by přitom vznikla mezera mezi oběma panely.

Ideální design pro diagnostická pracoviště

Tenké černé okraje přední části panelů jsou optimální pro použití v temném prostředí. Usnadňují soustředěné pozorování obrazu, zatímco bílé boční orámování monitorů působí svěžím, čistým a vkusným dojmem.

Inovace pro vaši radiologickou diagnostiku: Work-and-Flow

S postupující digitalizací zobrazovacích metod se radiologové čím dál více přesouvají před obrazovky monitorů. Společnost EIZO vyvinula jedinečnou technologii Work-and-Flow přinášející nové funkce pro zjednodušení práce se snímky přesně dle požadavků radiologů. S monitorem RadiForce RX560-MD a přiloženým softwarem RadiCS-LE využijete funkce Work-and-Flow naplno.

Point-and-Focus: jednoduchý výběr analyzované oblasti

Funkcí Point-and-Focus můžete vybrané části obrazu rychle označit a zvýraznit myší nebo klávesnicí. Úpravou jasu a odstínů šedi se okolní oblasti potlačí a tím se zvýrazní zajímavé části snímku.

Barvy plně kompatibilní s ultrazvukem, tomografií prsu a magnetickou rezonancí

Při diagnostice rakoviny prsu se mamografie zejména u pacientek s objemnějšími prsy stále více kombinuje s ultrazvukovým vyšetřením. Při podezření na rakovinu prsu následují další vyšetření – biopsie, magnetická rezonance prsu a výpočetní tomografie.Model RadiForce RX560 je prvním lékařským monitorem na světě využívajícím panel LCD na principu LTPS (nízkoteplotní polysilikon). Díky němu dosahuje tento barevný monitor jasu až 1100 cd/m2, což je hodnota srovnatelná s monochromatickými obrazovkami. Proto je model RX560 způsobilý k zobrazování mamografických snímků o vysokém rozlišení i syntetických tomografických snímků prsu s náležitou hloubkou a zřetelně rozlišitelnými tmavými odstíny. Rovněž barevné snímky z ultrazvuku a patologických rozborů se zobrazí správně.Kontrastní poměr 1500:1 blízký monochromatickým monitorům zaručuje zřetelné zobrazení tmavých tónů bez slévání barev.

Barvy plně kompatibilní s ultrazvukem, tomografií prsu a magnetickou rezonancí

Monochromatické a barevné snímky zobrazované na jediném monitoru

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem. Tímto způsobem vzniká hybridní panel využívající v každém jednotlivém pixelu optimální tónovou charakteristiku. Výsledkem je vyšší přesnost a spolehlivost než u běžných plošně pracujících rozpoznávacích metod.

Model RX560-MD zobrazuje náročné monochromatické snímky z tomografie prsu nebo mamografie stejně spolehlivě jako barevné snímky z magnetické rezonance, výpočetní tomografie, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Praktickým přínosem je výrazný nárůst efektivity, neboť snímky z různých zobrazovacích metod lze analyzovat na jediném monitoru.

Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu rozlišuje mezi monochromatickým a barevným obrazem.

Monitorové sestavy bez problémů

Prostřednictvím signálových vstupů a výstupů DisplayPort lze propojit více monitorů RadiForce. Tímto způsobem lze realizovat monitorové sestavy bez překážející a náročné kabeláže.

Omezení neostrostí

Panely LCD s vysokým jasem projevují sklon k neostrému zobrazování původně ostrých snímků. EIZO proto nabízí hardwarové řešení, jež omezuje výskyt takovýchto neostrostí a které je zabudováno přímo v monitoru. Obnovuje na obrazovce detaily ukryté v obrysech a vytváří tak zobrazení s maximální čitelností.

Ostré a detailní snímky

Velikost pixelů 0,165 mm zaručuje rovnoměrný detailně prokreslený ostrý obraz bez slévání do větších zrnek.

Spolehlivá kvalita obrazu díky splnění požadavků DIN

Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou vhodné ke zřizování systémů zobrazování obrazových dat v souladu s normou DIN 6868-157 dle třídy použití RadiCS I až VIII. Křivka DICOM® GSDF je přesně nastavena již z výroby. To znamená konzistentní stupně šedé, což je nutný požadavek lékařské diagnostiky.

Konstantní kvalita obrazu díky vestavěnému přednímu snímači

Přesnou kalibraci bílého bodu a tónové křivky zajišťuje přední snímač (IFS) zabudovaný v rámečku. Měří jas a stupně šedi a samostatně kalibruje monitor podle standardu DICOM. Snímač pracuje automaticky bez narušení zorného pole monitoru. Ušetříte si tak práci a čas vynakládaný na údržbu a můžete se spolehnout na trvale konstantní kvalitu obrazu.

Bez IFS

S IFS

Miliarda barevných odstínů díky 13bitové tabulce LUT

Reprodukce barev je řízena pomocí 13bitové tabulky LUT (Look-Up-Table). Při využití rozhraní Display Port je pro zobrazení používáno až 10 bitů. To odpovídá až jedné miliardě barevných odstínů, jež jsou k dispozici pro bezchybné zobrazení barevných snímků z magnetické rezonance, ultrazvuku nebo patologického rozboru. Diagnosticky relevantní zobrazovací křivky a jemné struktury lze proto přesně identifikova

Konstantní jas za provozu

Snímač podsvícení trvale měří jas monitoru. Výhoda: Definované a kalibrované hodnoty jsou přesně reprodukovány již několik sekund po zapnutí monitoru a zůstávají konstantní po celou dobu provozu. Snímač je zabudován uvnitř monitoru a není vidět.

Rovnoměrný jas na celé ploše obrazovky

Monitor vyniká rovnoměrným jasem. Toto zajišťuje obvod DUE (Digital Uniformity Equalizer), který automaticky odstraňuje nerovnoměrnosti bod po bodu. Odstíny šedé radiologických a jiných lékařských snímků se správně zobrazují na celé ploše obrazovky. To je zásadní požadavek lékařské diagnostiky.

Bez DUE

S DUE

Výběr optimálního režimu pro různé zobrazovací metody

Funkce CAL Switch vám umožní přepínat mezi množstvím zobrazovacích režimů odpovídajících různým metodám jako mamografie, magnetická rezonance prsu, ultrazvuk nebo patologický rozbor, a to bez nutnosti opakovaných kalibrací.Přiloženým programem RadiCS LE lze zvolit samočinnou aktivaci optimálního nastavení kliknutím myši nebo přepnutím zobrazovacího režimu monitoru.

Snímač přítomnosti: Úspora elektřiny v době nepřítomnosti

Díky snímači přítomnosti ušetříte elektřinu a životní prostředí. Snímač zjišťuje přítomnost osoby před obrazovkou. Jakmile osoba pracoviště opustí, obrazovka se vypne. Když se pracovník vrátí na pracoviště, monitor se znovu zapne – zcela automaticky bez pohybu myší či použití klávesnice. Vždy je připraven bez čekání.

Spolehlivý jas

Značka EIZO je přesvědčena o kvalitě svých výrobků. Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

Důsledné zajišťování kvality obrazu

Volitelný software EIZO RadiCS určený k zajišťování kvality obrazu umožňuje rozsáhlou údržbu a kontrolování monitorů. Pokrývá veškeré oblasti od kalibrace přes testování a kontrolu stálosti až po archivaci výsledků. Pracujete-li s více monitory, doporučujeme vám software RadiNET Pro. Tento nástroj umožňuje centralizovanou kalibraci všech monitorů a práci s historickými údaji. Ušetří vám hodně času a zajišťuje jednotnou vysokou kvalitu obrazu v rámci vašeho systému. Základní verze RadiCS LE je již přiložena k monitorům RadiForce GX, RX a MX/MS.Další informace o třídách použití RadiCSDalší informace k softwarovému nástroji RadiCS LE (součástí dodávky)Další informace k softwarovému nástroji RadiCS (dodávanému samostatně)Další informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro (dodávanému samostatně)

Pro přesnou diagnostiku: Grafická karta EIZO MED-XN91

Grafická karta EIZO MED-XN91 zajišťuje optimální podporu vlastností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX560-MD. Umožňuje přesnou diagnostiku a umožňuje připojení více monitorů zároveň. Pro veškeré grafické karty EIZO nabízí společnost EIZO technickou podporu a záruční servis. Z tohoto důvodu vám doporučujeme použití grafických karet EIZO.Zobrazit specifikaci MED-XN91

mx215-870

Pětiletá záruka

EIZO poskytuje pětiletou záruku. Toto nám umožňuje pokročilý proces výroby, který je založen na jednoduchém a úspěšném principu: promyšlené a pokrokové technologie monitorů, k jejichž výrobě se používají výlučně materiály nejvyšší kvality.

Výrobce

EIZO

Natočení obrazovky (pivot)

Ano

Datasheet

Stáhnout datasheet:
Zpět nahoru