Řešení proti výpadkům napájení

Přírodní katastrofy mohou být nepředvídatelné – co do četnosti, intenzity i smrtelnosti. Výpadek proudu je jedním z nejčastějších problémů, které mohou být důsledkem řady přírodních katastrof. Sněhové bouře, zemětřesení a záplavy mohou poškodit elektrické vedení a přerušit dodávky elektřiny. Společnosti se musí proti takové nepředvídatelnosti chránit zavedením opatření, která zajistí bezpečnost jejich podnikání.

Výzvy

V současném světě podnikání je téměř vše tak či onak závislé na elektřině. I několik hodin bez proudu může mít vážný dopad na výkonnost, produktivitu a zisk podniku. Výpadek proudu znamená zastavení výroby v továrně, zastavení kancelářské činnosti a zastavení veškerého přenosu a ukládání dat mezi serverem a zařízením koncového uživatele.

Na ochranu proti výpadkům proudu používají podniky záložní generátory. Nicméně, v tom zlomku vteřiny mezi výpadkem proudu a zapnutím generátorů potřebují něco, co zajistí bezpečný a úspěšný přenos a uložení právě zpracovávaných dat. Tento krok je klíčový pro zachování integrity dat a zajištění správného provozu po obnovení napájení.

Řešení

Společnost Cervoz vyvinula technologii ochrany proti ztrátě napájení speciálně pro takové situace. Technologie pojmenovaná Powerguard poskytuje dodatečné napájení při neočekávaném výpadku proudu, takže paměťový modul může dokončit probíhající operaci zápisu na paměť flash a tím ochránit integritu dat.

Funguje to tak, že paměti společnosti Cervoz s ochranou Powerguard mají vestavěné tantalové kondenzátory, které uchovávají dodatečnou energii. Když řídicí jednotka modulu zjistí, že napájení je pod určitou předem stanovenou úrovní, informuje hostitelské zařízení, aby především přestalo odesílat další data. Přestože se přenos dat zastaví, v paměti DRAM zůstanou data, takže v tomto okamžiku kondenzátory poskytnou důležitou energii potřebnou k tomu, aby se zbývající data mohla bezpečně odeslat do paměti NAND. Přitom Powerguard chrání současně firmware i mapovací tabulku, a tak je zachována integrita dat.

Produkty

Ochranou Powerguard jsou vybaveny produktové řady Cervoz M336 a T376. První z nich využívá technologii MLC, zatímco druhá technologii TLC. Každá z nich se dodává v provedení SSD, mSATA a M.2 2280 pro širokou škálu aplikačních potřeb. Díky úložnému modulu Powerguard si mohou být zákazníci jisti, že mají postaráno o poslední krok v ochraně dat proti výpadku napájení.

Řešení proti přehřívání

Přehřívání je problém, se kterým se může potýkat každý stroj nebo zařízení napájené elektřinou. Když se paměťový modul přehřeje, může začít selhávat. Pokud bude přehřívání pokračovat, může dojít k poškození modulu a ohrožení integrity dat. V konečném důsledku by tento problém mohl zkrátit očekávanou životnost zařízení a způsobit, že bude nepoužitelné a bude vyžadovat výměnu.

Společnost Cervoz, která je lídrem v oblasti návrhu a vývoje průmyslových Flash úložišť, vyvinula ke svým paměťovým modulům systém proti přehřívání. Zde jsou tři hlavní řešení pro řízení teploty a ochranu proti přehřátí společnosti Cervoz.

Dynamic Thermal Throttling

Pokud jde o firmware, společnost Cervoz nabízí u svých produktů Flash funkci známou jako Dynamic Thermal Throttling (dynamické tepelné omezování). Tento mechanismus zabraňuje přehřátí modulu v důsledku zápisu velkého objemu dat v krátkém časovém úseku. V případech, kdy se modul zahřeje na teplotní limit, funkce automaticky omezí výkon a tím sníží teplotu dříve, než se modul přehřeje.

Tato funkce vyvolá chlazení, dokud se teplota zařízení nevrátí na stabilní úroveň. Jakmile teplota klesne na předem stanovenou přijatelnou hladinu, rychlost přenosu se vrátí na optimální úroveň.

Řešení odvodu tepla z M.2 PCIe

Co se týče hardwaru, společnost Cervoz nabízí pro své moduly M.2 PCIe dvě řešení odvodu tepla. Jelikož jsou tyto moduly známé svými schopnostmi velmi rychlého zpracování dat, jsou nejvíce náchylné k přehřívání.

Pro modul M.2 se standardní provozní teplotou nabízí Cervoz grafenovou podložku, která je dostatečná pro odvádění tepla při běžné pokojové teplotě. Zatímco pro modul M.2 s rozšířenými provozními teplotami Cervoz navrhl speciální chladič, který účinně pomáhá s odvodem tepla při extrémních teplotách (-40 °C až 85 °C). Bylo prokázáno, že jedinečná konstrukce žeber chladiče urychluje rozptyl tepla, a tím pomáhá udržovat stabilní přenos dat.

Cervoz FlashMonitor

Z hlediska softwaru nabízí společnost Cervoz vlastní nástroj nazvaný FlashMonitor, který je zdarma ke stažení při nákupu kteréhokoli z produktů Cervoz. Tento monitorovací software v reálném čase ukazuje, v jaké kondici jsou jednotlivé paměťové moduly. FlashMonitor dokáže e-mailem informovat správce, pokud dojde k překročení nastavené teploty, klesne volná kapacita úložiště pod stanovenou úroveň či pokud se zvýší míra opotřebení paměťových buněk na kritickou mez.