Warning: Undefined array key "cislo_zbozi" in D:\WebServer\eshop.autocont-ipc.cz\wp-content\themes\acipc-eshop\threed-model-handler.php on line 11 3D Model Viewer - () - Eshop | AutoCont IPC a.s. 3D Model Viewer - E-shop | AutoCont IPC a.s.
[canvasio3D width = '940' height = '700' border = '0' borderCol = '#EAEAEA' dropShadow = '0' backCol = '#FFFFFF' backImg = '/wp-content/uploads/2019/01/3D-background.jpg' mouse = 'on' rollMode = 'off' rollSpeedH = '0' rollSpeedV = '0' objPath = '' objScale = '1.0' objColor = '#5c5c5c' lightSet = '7' reflection = 'shine1' refVal = '7' objShadow = 'on' floor = 'off' floorHeight = '42' lightRotate = 'off' vector = 'off' mousewheel = 'on' Help = 'off' loadingText = 'Načítání 3D modelu, prosím čekejte...'][/canvasio3D]
Upozornění: 3D model slouží pouze pro ilustrační účely a některé detaily nemusí být vyobrazeny.
Design zařízení se může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit.
Ovládání: Pro otáčení 3D modelu stiskněte levé tlačítko myši a pohybujte s ní. Pro přiblížení/oddálení využijte kolečko myši.